Information om influensa

Att drabbas av influensa är inte farligt för de flesta, men för fler än man kan tro. Vaccination är det enskilt bästa sättet att minska risken för allvarlig sjukdom och i vissa fall död.

För unga och i övrigt friska går sjukdomen vanligtvis över efter 5–7 dagar. En del personer löper ökad risk att drabbas av allvarig sjukdom vid säsongsinfluensa.

Läs mer på socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/influensa