Mässling fortsätter att orsaka utbrott runtom i världen

Ett hundratal personer i USA har insjuknat i mässling de senaste veckorna och även i Bosnien-Hercegovina och Tyskland pågår stora utbrott av sjukdomen. Detta trots att det finns ett effektivt vaccin som i princip gör det möjligt att utrota mässling.