Vaccination mot Bältros

Nu kan du vaccinera dig mot Bältros

Bältros orsakar oftast hudutslag och intensiv smärta. Det är en virussjukdom som var fjärde person får någon gång i livet.

www.baltros-vaccin.se