Vida Världens Vaccin i smartphones

Nu finns det en mobilversion av vår hemsida!

Du kan se och läsa allt som finns på www.vidavarldensvaccin.se. T.ex så kan du gå in på Reseråd och välja land och få information om vad som är nödvändiga vaccinationer för just det landet. Du kan också läsa om resesjukdomar och om resevaccin.

Välkommen att testa.