Välj rätt resevaccin för din utlandsresa

Det är viktigt att välja rätt resevaccin i god tid innan din utlandsresa. Vi på Vida Världens Vaccin har flera års erfarenhet av vaccinering. Om du har några frågor kring din vaccination eller vill boka en tid, kontakta oss så hjälper vi dig.

Hepatit A är en virussjukdom som orsakar allvarlig inflammation i levern, med långvarigt sjukdomsförlopp. Smittan finns i förorenad mat och dryck.
Två vaccinationer inom ett år ger fullgott skydd.

Hepatit B är en virussjukdom som smittar via blod och andra  kroppsvätskor och orsakar allvarlig inflammation i levern. Smittan kan överföras genom infekterade nålar (tex. tatuering, piercing) samt på sexuell väg.
Tre vaccinationer inom ett år ger ett fullgott skydd.

Kolera och turistdiarré är sjukdomar orsakade av bakterier som finns i förorenat vatten eller mat. Orsakar ibland våldsamma diarréer.
Två doser drickvaccin ger ett visst skydd.

Tyfoid orsakas av bakterien Salmonella typhi och är en vattenburen livsmedels smitta som ger svår feber.
Vaccin  finns som injektion eller i kapsel form.

Malaria är en parasitsjukdom som sprids via myggor och förekommer i tropiska länder.
Rådfråga din vaccinations mottagning inför varje resa till tropikerna.

Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen ger leverinflammation med hög dödlighet. I vissa länder krävs det vaccin mot Gula febern för att du skall beviljas inresa. Läkare måste signera intyget som är giltigt i 10 år.

Japansk encephalit är en virussjukdom som sprids via myggor och förekommer i stora delar av Asien. Sjukdomen ger hjärninflammation med hög dödlighet.
Två vaccinationer ger fullgott skydd.

Rabies är en virussjukdom som överförs genom bett från smittade djur . Rabies finns i många länder utanför Europa. Tre vaccinationer ger ett fullgott skydd.

Polio är en virussjukdom, som sprids genom förorenat vatten eller mat. Sjukdomen kan leda till förlamning.

Stelkramp är en sjukdom, som orsakas av ett nervgift från bakterier, vilka kommer in i kroppen via sår. Bakterien finns alltid i vår omgivning, bl a i jord.

Difteri orsakas av en bakterie, som växer i svalget och ofta leder till svår halsinfektion. Bakterien bildar ett gift som kan ge nerv- och hjärtmuskelpåverkan.