Nytt vaccin mot RS virus

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion. RS-virus (RSV) kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom och uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret.

De som drabbas värst av allvarliga komplikationer är framförallt spädbarn och äldre över 60 år. Nu finns det vaccin för att skydda personer i åldern 60+ mot RS-virus. Vaccinet (Abrysvo) är också avsett för passivt skydd för barn från födseln upp till 6 månaders ålder genom immunisering av modern under graviditet. Vaccinet kan ges till gravida från vecka 24-36.

Kontakta oss på 042-400 44 64 för mer information!