Nu finns vaccin mot Denguefeber

Sjukdomen är vanlig i tropiska miljöer i Asien, Afrika och Central- och Sydamerika. Denguemyggan är aktiv och sticker även på dagen. Därför är det viktigt att skydda sig mot myggstick även dagtid i tropiska miljöer.

Personer som bor eller reser till tropiska områden där denguefeber förekommer kan vaccinera sig. Har du nedsatt immunförsvar eller andra sjukdomar som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller lungsjukdomar finns en ökad risk att drabbas mer allvarligt av denguefeber.

Extra viktigt är det att vaccinera sig under regnperioden, då risken ökar att drabbas av denguefeber.

Kontakta oss på 042-400 44 64 för mer information!