Cypern

Obligatoriska vaccinationer
Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa.

Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot) endast för resenärer som gör 2-3 dagars kryssningar till Egypten.

Rekommendation vid vistelse i landsbygdsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot) endast för resenärer som gör 2-3 dagars kryssningar till Egypten.

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, bosättning etc
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot) endast för resenärer som gör 2-3 dagars kryssningar till Egypten. Till vissa riskgrupper dessutom: vaccin mot rabies och hepatit B.