Gambia

Obligatoriska vaccinationer
Gula febern-vaccinationen krävs om Du anländer från vissa länder i Afrika eller Sydamerika.

Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot), hepatit B (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet) och gula febern. Till vissa riskgrupper dessutom: Dukoral (ett koleravaccin).

Rekommendation vid vistelse i landsbygdsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot), hepatit B (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet) och gula febern. Till vissa riskgrupper dessutom: Dukoral (ett koleravaccin).

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, bosättning etc
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot) och hepatit B samt tyfoid, meningokocker, tuberkulos och gula febern. Till vissa riskgrupper dessutom: Dukoral (ett koleravaccin) och rabies.
Malaria Profylax med malariatabletter rekommenderas! Kontakta en vaccinationsmottagning för närmare information!

Övrigt
Mygg kan sprida sjukdomar som t.ex. malaria, denguefeber och gula febern. Om Du har mygg i Din omgivning – använd alltid myggstift/spray på fria hudytor! Långärmad skjorta och långbyxor minskar ytterligare risken för myggbett. Vid övernattning på landsbygd eller i djungel bör Du även använda ett impregnerat myggnät som skydd.