Japan

Obligatoriska vaccinationer
Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa.

Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över.

Rekommendation vid vistelse i landsbygdsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över.

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, bosättning etc
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot japansk encefalit (i vissa områden). Till vissa riskgrupper dessutom: vaccin mot hepatit B.

Övrigt
Mygg kan sprida sjukdomar som t.ex. japansk encefalit och denguefeber. Om Du har mygg i Din omgivning – använd alltid myggstift/spray på fria hudytor! Långärmad skjorta och långbyxor minskar ytterligare risken för myggbett. Vid övernattning på landsbygd eller i djungel bör Du även använda ett impregnerat myggnät som skydd.