USA

Obligatoriska vaccinationer
Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa.

Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Speciellt Hawaii: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot). Hepatit B-vaccin (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet).

Rekommendation vid vistelse i landsbygdsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Speciellt Hawaii: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot). Hepatit B-vaccin (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet).

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, bosättning etc
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Till vissa riskgrupper dessutom: vaccin mot rabies och hepatit B. Speciellt Hawaii: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot).

Övrigt
Speciellt Hawaii: mygg kan sprida sjukdomar som t.ex. denguefeber. Om Du har mygg i Din omgivning – använd alltid myggstift/spray på fria hudytor! Långärmad skjorta och långbyxor minskar ytterligare risken för myggbett. Vid övernattning på landsbygd eller i djungel bör Du även använda ett impregnerat myggnät som skydd.