Vi har vaccinet Shingrix mot bältros!

Shingrix ger ett mycket gott skydd mot både bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion med nervsmärta (postherpetisk neuralgi). Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum intramuskulärt i överarmens muskel. Shingrix är rekommenderat från femtio års ålder för personer som tidigare i livet genomgått en infektion med vattkoppor.

Boka här eller ring 042-400 44 64