Belgien

Obligatoriska vaccinationer
Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa.

Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över.

Rekommendation vid vistelse i landsbygdsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över.

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, bosättning etc
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Till vissa riskgrupper dessutom: vaccin mot rabies, hepatit B och meningokocker.