Azorerna

Obligatoriska vaccinationer
Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa.

Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Speciellt Azorerna: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot). Hepatit B-vaccin (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet).

Rekommendation vid vistelse i landsbygdsmiljö
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Speciellt Azorerna: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot). Hepatit B-vaccin (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet).

Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, bosättning etc
Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Till vissa riskgrupper dessutom: vaccin mot hepatit B. Speciellt Azorerna: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot).